Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

territorial sea

Kara suları

Cümlede kullanım:

In maritime law, the belt of sea adjacent to the coast that extends up to a certain limit and that “appertains to the territorial sovereignty of the coastal state and thus belongs to it automatically” is described as the territorial sea.

(Deniz hukukunda, belirli bir sınıra kadar uzanan ve “kıyı devletinin bölgesel egemenliğine sahip olan ve dolayısıyla otomatik olarak ona ait olan” kıyıya bitişik deniz kuşağı kara sularıdır.)
Translate »