Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

tax rebate

Vergi iadesi.

Cümlede kullanım:

The subsidies are varied such as tax rebate, direct premium payment, cheap credit and cheap input to export-oriented industries.

(Sübvansiyonlar, vergi indirimi, doğrudan prim ödemesi, ucuz kredi ve ihracata yönelik sektörlere ucuz girdi gibi çeşitlendirilmiştir.)
Translate »