Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

taming nationalism

Milliyetçiliği azaltmak, milliyetçiliği bastırmak.

Cümlede kullanım:

European regionalism, as different from that of non-Western regionalism, aimed at taming nationalism.

(Avrupa bölgeselciliği, Batılı olmayan bölgecilikten farklı olarak, milliyetçiliği azaltmayı amaçlıyordu.)
Translate »