Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

take security for granted

Güvenliği garanti görmek

Cümlede kullanım:

Each state cannot take its security for granted and thus, is responsible for ensuring its own survival, most notably through the nurturing of material capabilities.

(Her devlet, güvenliğini garanti göremez ve bu nedenle, özellikle fiziki imkanlarını arttırma yoluyla kendi hayatta kalmasını sağlamaktan sorumludur.)
Translate »