Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

take over the control of ruling

İktidarın kontrolünü ele geçirmek

Cümlede kullanım:

The weakness of Turkish political structure and lack of a strong civil society justified the army and its attempts to take over the control of ruling in Turkey.

(Türk siyasi yapısının zayıflığı ve güçlü bir sivil toplumun olmaması orduyu ve Türkiye’de hükümetin kontrolünü ele geçirme çabalarını haklı çıkardı.)
Translate »