Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

sustainable development

Sürdürülebilir kalkınma

Cümlede kullanım:

Sustainable development is “the development which ensures that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”

(Sürdürülebilir kalkınma, “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan kalkınmadır”.)
Translate »