Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

surveillance

Gözetim, izleme

Cümlede kullanım:

The IMF monitors the policies of the member countries through a formal system called “surveillance” and provides advice to all States on regional and global economic and financial developments.

(IMF, üye ülkelerin politikalarını “gözetim” adlı resmi bir sistemle izler ve tüm Devletlere bölgesel ve küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında tavsiyelerde bulunur.)
Translate »