Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

superior to all other

Diğerlerinden üstün

Cümlede kullanım:

Hitler thought that the German/Arian race is superior to all other races and its purity needs to be ensured through the elimination of Jews, transsexuals and gypsies from the German nation.

(Hitler, Alman / Arian ırkının diğer tüm ırklardan üstün olduğunu ve Alman ulusundan Yahudilerin, transseksüellerin ve çingenelerin ayıklanmadıyla saflığının sağlanması gerektiğini düşündü.)
Translate »