Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

stratification system

Tabakalaşma sistemi

Cümlede kullanım:

There was the stratification system in the Classical age of the Ottomon Empire. The elements of system are soldiers, bureaucrats, and clergymen. The other major element of the stratification system consists of the rayah (reaya). The peasants, merchants, and artisans are the components that create this layer.

(Osmanlı İmparatorluğu’nun Klasik çağında tabakalaşma sistemi vardı. Sistemin unsurları askerler, bürokratlar ve din adamlarıdır. Tabakalaşma sisteminin bir diğer önemli unsuru raeyadan oluşur. Köylüler, tüccarlar ve zanaatkârlar bu katmanı oluşturan bileşenlerdir.)
Translate »