Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

strategic partnership

Stratejik ortaklık

Cümlede kullanım:

The strategic partnership is neither an alliance nor a coalition, rather a structured collaboration between states to take joint advantage of economic opportunities or to respond to security challenges more effectively.

(Stratejik ortaklık ne bir ittifak ne de bir koalisyondur, ekonomik fırsatların ortak avantajından yararlanmak veya güvenlik sorunlarına daha etkin bir şekilde yanıt vermek için devletler arasında yapılandırılmış bir işbirliğidir.)
Translate »