Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

straits

Boğazlar

Cümlede kullanım:

In maritime law, unless otherwise established by a specific international instrument, all ships and aircraft enjoy the right of transit passage through/over straits. 

(Deniz hukukunda, belirli bir uluslararası enstrüman tarafından aksi belirtilmedikçe, tüm gemiler ve uçaklar boğazlar aracılığıyla / üzerinden geçiş yapma hakkına sahiptir.)
Translate »