Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

stealth technology

Gizli teknoloji

Cümlede kullanım:

Stealth technology, also termed low observable technology covers a range of methods used to make personnel, aircraft, ships, submarines, missiles, satellites, and ground vehicles less visible to radar, infrared, sonar and other detection methods.

(Daha az gözlemlenebilir teknoloji olarak da adlandırılan gizli teknoloji, personel, uçak, gemiler, denizaltılar, füzeler, uydular ve kara taşıtlarını radar, kızılötesi, sonar ve diğer tespit yöntemlerine daha az görünür yapmak için kullanılan bir dizi yöntemi kapsar.)
Translate »