Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

status quo

Statüko, mevcut durum, süregelen durum

Cümlede kullanım:

After its foundation, Turkish Republic has been seeking to conserve the policy of status quo.

(Kuruluşundan sonra Türkiye Cumhuriyeti statüko politikasını korumaya çalışmaktadır.)
Translate »