Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

state sovereignty

Devlet egemenliği

Cümlede kullanım:

State sovereignty means a central governing authority within a specified geographical territory also with the recognition of other states.

(Devlet egemenliği, diğer devletlerin de tanımasıyla, belirli bir coğrafi bölge içindeki
merkezi bir yönetim otoritesi anlamına gelir.)
Translate »