Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

standby arrangement

standby(destek olma) düzenlemesi.

Cümlede kullanım:

The IMF provides financial support to a country upon a standby arrangement subject to the policies of the IMF.

(IMF, IMF politikalarına tabi olan bir standby düzenlemesi üzerine bir ülkeye finansal destek sağlar.)
Translate »