Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Standards and Recommended Practices (SARPs)

Standartlar ve Önerilen Uygulamalar

Cümlede kullanım:

SARPs: Standards and Recommended Practices are an element of the safety management of civil aviation. It aims to provide assistance to States to manage aviation safety risks in cooperation with their service providers. 

(SARPs: Standartlar ve Önerilen Uygulamalar, sivil havacılığın güvenli yönetiminin bir unsurudur. Devletlere, hizmet sağlayıcılarıyla işbirliği içinde havacılık güvenliği risklerini yönetmeleri için yardım sağlamayı amaçlamaktadır.)
Translate »