Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

spontaneous order

Spontane düzen, kendiliğinden düzen, kendi kendini organize eden sistem

Cümlede kullanım:

One of the central themes of liberalism is the ‘spontaneous order’ which argue that there is no need for state to organise the markets.

(Liberalizmin ana temalarından biri, devletin piyasaları düzenlemesine gerek olmadığını savunan ‘kendiliğinden düzen’tir.)

Translate »