Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

sovereignty

Bağımsızlık, egemenlik, hükümdarlık

Cümlede kullanım:

Sovereignty gives state full authorization over its own territory for assuring its internal integrity, and also legitimizes using violence against “outside” in the name of defending its territory. 

(Egemenlik, kendi iç bütünlüğünü sağlamak için devlete kendi toprakları üzerinde tam yetki verir ve ayrıca kendi topraklarını savunmak adına “dışa” karşı güç kullanmayı meşrulaştırır.)
Translate »