Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

soft power

Yumuşak güç

Cümlede kullanım:

Soft power refers to a country’s influence on the outside world by its cultural and diplomatic channels, not by its military and economic power.

(Soft power, bir ülkenin, dış dünyayı askeri ve ekonomik gücüyle değil, kültürel öğeleri ve diplomasi kanallarını kullanmak suretiyle etki altına almasını ifade eder.)
Translate »