Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

societal security

Toplumsal güvenlik

Cümlede kullanım:

Societal security secures to reproduce societies’ traditional patterns of language, culture, association, religious and national identities and customs within acceptable conditions for evolution.

(Toplumsal güvenlik, toplumların geleneksel dil, kültür, örgütlenme, dini ve ulusal kimlikler ve geleneklerini evrim için kabul edilebilir koşullar altında yeniden üretmeyi güvence altına alır.)
Translate »