Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

societal level of security

Toplumsal güvenlik seviyesi

Cümlede kullanım:

Societal level of security involves security for the social group, i.e. ethnic, national, religious, linguistic, or community groups. 

(Toplumsal güvenlik düzeyi, sosyal grup, yani etnik, ulusal, dini, dilsel veya topluluk grupları için güvenliği içerir.)
Translate »