Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

socially just system

Sosyal olarak adil sistem

Cümlede kullanım:

The possitive peace means that the establishment of a socially just system by taking into consideration all dimensions of human security.

(Pozitif barış, insan güvenliğinin tüm boyutlarını göz önünde bulundurarak sosyal olarak adil bir sistemin kurulması anlamına gelir.)
Translate »