Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

socialism

Sosyalizm

Cümlede kullanım:

The main aim of socialism is to end the exploitation relations between the oppressor and the oppressed.

(Sosyalizmin temel amacı, ezen ve ezilenler arasındaki sömürü ilişkilerini sona erdirmektir.)
Translate »