Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

social resistance movement

Toplumsal direniş hareketi

Cümlede kullanım:

The social resistance movements such as Muslim Brotherhood firstly emerged against colony rules after World War I, but they maintained their struggle as well after the foundation of independent states.

(Müslüman Kardeşler gibi toplumsal direniş hareketleri, ilk olarak I.Dünya Savaşı’ndan sonra koloni yönetimine karşı ortaya çıktı, ancak bağımsız devletlerin kurulmasından sonra da mücadelelerini sürdürdüler.)
Translate »