Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

social object

Sosyal nesne

Cümlede kullanım:

Every individual is a social object that constitute society.

(Her birey toplumu oluşturan sosyal bir nesnedir.)
Translate »