Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

social democracy

Soyyal demokrasi

Cümlede kullanım:

Social democracy is a moderate or reformist brand of socialism that favors a balance between the market and the state, rather than the abolition of capitalism

(Sosyal demokrasi, kapitalizmin ortadan kaldırılmasından ziyade, piyasa ve devlet arasında dengeyi destekleyen, ılımlı veya reformcu bir sosyalizm tarzıdır.)
Translate »