Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

so as to

mek/mak amacıyla.

Cümlede kullanım:

The IMF monitors the economic policies of the member countries so as to maintain stability and avoid crises within the international monetary system. 

(IMF, uluslararası para sistemindeki istikrarı korumak ve krizlerden kaçınmak amacıyla üye ülkelerin ekonomik politikalarını izlemektedir.)
Translate »