Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

sine qua non

Olmazsa olmaz (şart)

Cümlede kullanım:

Cooperation is increasingly becoming a sine qua non for all States if they want to co-produce something.

(İşbirliği, bir şeyleri birlikte üretmek istiyorlarsa, tüm Devletler için giderek daha fazla olmazsa olmaz hale geliyor.)
Translate »