Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

short term capital movements

Kısa vadeli sermaye hareketleri.

Cümlede kullanım:

Short term capital movements are capital flows based on debt instruments with a maturity less than one year.

(Kısa vadeli sermaye hareketleri, vadesi bir yıldan az olan borçlanma araçlarına dayalı sermaye akımlarıdır.)
Translate »