Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

ship

Gemi

Cümlede kullanım:

According to the 1958 Continental Shelf Convention, each ship should have a name, a port of registry and a nationality, which is known and identified through her flag.

(1958 Kıta Sahanlığı Konvansiyonuna göre, her geminin bir adı, bir sicil limanı ve bayrağı ile bilinen ve tanınan bir uyruğu olmalıdır.)
Translate »