Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

self-sufficiency

Kendi kendine yeterlilik, kendi ayakları üzerinde durabilme

Cümlede kullanım:

Economic self-sufficiency is vital for states and this self-sufficiency is contingent to geography.

(Ekonomik kendi kendine yeterlilik devletler için hayati öneme sahiptir ve bu kendi kendine yeterlilik coğrafyaya bağlıdır.)
Translate »