Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

self-help

Kendi kendine yetme.

Cümlede kullanım:

In the context of international relations “self-help” refers to a state’s reliance on its own capacities and resources, rather than external support, to ensure security and survival.

(Uluslararası ilişkiler bağlamında, “kendi kendine yetme”, bir devletin güvenliği ve hayatta kalmasını sağlamak için dış destek yerine kendi kapasitelerine ve kaynaklarına güvenmesini ifade eder.
Translate »