Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

seek to establish

Kurmaya çalışmak

Cümlede kullanım:

The synthesis that Ziya Gökalp sought to establish among Turk, Islam and Modernity is also the beginning of works  in Liberal-Conservative Nationalism direction

(Ziya Gökalp’in Türk, İslam ve Modernite arasında kurmaya çalıştığı sentez aynı zamanda Liberal-Muhafazakar Milliyetçilik doğrultusundaki çalışmaların başlangıcıdır.)
Translate »