Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

security

Güvenlik,

Cümlede kullanım:

Security, which is derived from the Latin word “se-curus”, is a state of lack of anxiety, risk, or concern.

(Latince “se-curus” kelimesinden türetilen güvenlik, kaygı, risk veya endişenin olmaması durumudur.)
Translate »