Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

secular

Laik, seküler, din işleri ile dünya işlerini ayrı tutan

Cümlede kullanım:

The concept of ‘secular’ etymologically derives from the Latin word ‘saeculum’, which means ‘this age’, or ‘belonging to today’s world’. In English, it has been used to mean ‘the exclusion of belief in God from matters of ethics and morality’ since the 1850s

“Laik” kavramı etimolojik olarak “bu çağ” veya “bugünün dünyasına ait” anlamına gelen Latince “saeculum” kelimesinden türemiştir. İngilizce’de, 1850’lerden bu yana “Tanrı’ya olan inancın etik ve ahlak meselelerinden ayrı tutulması” anlamında kullanılmıştır.
Translate »