Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

second-order policy issues

İkinci dereceden politika sorunları

Cümlede kullanım:

Economic, social, environmental risks and threats are second-order policy issues. 

(Ekonomik, sosyal, çevresel riskler ve tehditler ikinci derece politika sorunudur.)
Translate »