Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

sea territory

Deniz bölgesi

Cümlede kullanım:

Sea territory is the area of water that a coastal State might have under certain rules of the Law of Sea.

(Deniz bölgesi, bir sahil devletinin Deniz Yasası’nın belirli kuralları uyarınca sahip olabileceği su alanıdır.)
Translate »