Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Schengen Treaty

Schengen Anlaşması

Cümlede kullanım:

Schengen Treaty enables many EU member states’ citizens to travel without passport control at the border. 

(Schengen Anlaşması, birçok AB üye devletinin vatandaşının sınırda pasaport kontrolü olmadan seyahat etmesine olanak sağlıyor.)
Translate »