Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

rule out awareness

Farkındalığı dışlamak

Cümlede kullanım:

Hans Morgenthau defined one of the principles of political realism as follows: Universal moral principles do not guide state behavior, although this does not rule out an awareness of the moral significance of political action.

(Hans Morgenthau, politik realizmin ilkelerinden birini şu şekilde tanımladı: Evrensel ahlaki ilkeler, devlet davranışına rehberlik etmese de, bu, politik eylemin ahlaki önemi konusunda bir farkındalığı dışlamaz.)
Translate »