Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

rouge state

Haydut devlet

Cümlede kullanım:

Iraq, Iran, Syria, Libya, Cuba, North Korea, and Sudan are the rouge states from the perspective of the American government.

(Irak, İran, Suriye, Libya, Küba, Kuzey Kore ve Sudan Amerikan hükümeti açısından haydut devletlerdir.)
Translate »