Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

right to revolt against bad government

Kötü yönetime karşı isyan hakkı

Cümlede kullanım:

John Calvin believed that people had a right to revolt against bad government.

(John Calvin, insanların kötü yönetime karşı isyan etme hakkına sahip olduğuna inanıyordu.)
Translate »