Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

right of self-defense

Kendini savunma hakkı

Cümlede kullanım:

Preventive strike refers to a state’s right of self-defense against a threat.

(Önleyici saldırı, bir devletin bir tehdide karşı kendini savunma hakkını ifade eder.)
Translate »