Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

right of hot pursuit

Deniz hukukunda tutuklama hakkı.

Sıcak takip hakkı

Cümlede kullanım:

The right to hot pursuit entitles coastal States to exercise their jurisdiction on, and even arrest, foreign ships which violated their respective laws and regulations.

(Sıcak takip hakkı, kıyı Devletlerine, ilgili yasa ve yönetmelikleri ihlal eden yabancı gemiler üzerindeki yargı yetkilerini kullanma ve hatta tutuklama yetkisi verir.)
Translate »