Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

revolve around the theme of

Teması etrafında dönmek

Cümlede kullanım:

Discussions of environmental matters revolved around the theme of sustainable development.

(Çevresel konuların tartışılması, sürdürülebilir kalkınma teması etrafında dönmüştür.)
Translate »