Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

revenue tariff

Gelir amaçlı vergi(tarife).

Cümlede kullanım:

The government imposed a new revenue tariff on either export and import products with the motive of generating extra tax revenues.

(Hükümet, ekstra vergi geliri elde etme gayesi ile hem ihraç hem de ithal ürünlere yeni bir gelir tarifesi(vergisi) ihdas etti.)
Translate »