Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

retorsion

Misilleme, aynen karşılık verme

Cümlede kullanım:

Retorsion is the adoption of an unfriendly and harmful, albeit lawful, act as a method of retaliation against the injurious activities of another State. 

(Misilleme, yasa dışı da olsa, başka bir Devletin zarar verici faaliyetlerine karşılık verme yöntemi olarak düşmanca ve zararlı bir davranışın benimsenmesidir.)
Translate »