Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

responsibility to protect doctrine

Doktrini koruma sorumluluğu

Cümlede kullanım:

Responsibility to protect doctrine was endorsed at the 2005 World Summit.

The final document declared that “the international community, through the United Nations, also has the responsibility to use the appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity”.

(Doktrinleri koruma sorumluluğu 2005 Dünya Zirvesi’nde onaylandı.
Nihai belge, “uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler aracılığıyla, insanları soykırım, savaş suçları, etnik temizlik ve insanlığa karşı işlenen suçlardan korumak için uygun diplomatik, insani ve diğer barışçı araçları kullanma sorumluluğuna sahip olduğunu” açıkladı.
Translate »