Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

resource depletion

Kaynakların tükenmesi

Cümlede kullanım:

Environmental degradation, resource depletion, natural disasters, pollution are an environmental security issue.

(Çevresel bozulma, kaynakların tükenmesi, doğal afetler, kirlilik bir çevre güvenliği konusudur.)
Translate »