Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

resort to war

Savaşa başvurma

Cümlede kullanım:

Before the 20th century, States had a natural right called “resort to war” and were able to wage a war against other States as part of their foreign policy.

(20. yüzyıldan önce devletlerin “savaşa başvurma” adı verilen doğal bir hakkı vardı ve dış politikalarının bir parçası olarak diğer Devletlere karşı savaş yapabildiler.)
Translate »