Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

resort to veto power

Veto yetkisine başvurmak

Cümlede kullanım:

When the permanent members of the Security Council failed to reach a consensus  on the issues, they frequently resort to their veto power.

(Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri konular üzerinde bir fikir birliğine varmadığında, sıklıkla veto yetkilerine başvururlar.)
Translate »